Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Asmenys, ketinantys pateikti pranešimą, skundą, prašymą, pareiškimą apie korupciją ar veikas, gali kreiptis: