Projektai

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro projektai

ES lėšomis įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų tikslas – sukurti ir plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai ir apdorojimo infrastruktūrą, įsigyti atliekų tvarkymo sistemos tinkamam eksploatavimui reikalingas priemones – atliekų apdorojimo įrangą, konteinerius atliekų rūšiavimui, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais ir kt.

Atliekų šalinimas sąvartyne yra labiausiai nepageidaujamas atliekų tvarkymo būdas, todėl įgyvendinamomis priemonėmis siekiama kuo labiau iš mišrių komunalinių atliekų srauto išrūšiuoti pakuočių atliekas ir antrines žaliavas ir jas paruošti tolimesniam perdirbimui, išskirti maisto/virtuvės, tekstilės atliekas ir taip mažinti į sąvartyną patenkantį atliekų kiekį.