Darbo užmokestis
Pareigos Skaičius

Vidutinis darbo užmokestis,

Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių)

2022 m. I ketvirtis

Bendrovės vadovai 2 2006
Skyrių vadovai 4 1605
Specialistai 11 1307
Kiti darbuotojai 11 954