Darbo užmokestis
Pareigos Skaičius

Vidutinis darbo užmokestis,

Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių)

2022 m. II ketvirtis

Bendrovės vadovai 2 2580
Skyrių vadovai 4 1922
Specialistai 12 1452
Kiti darbuotojai 14 1015