Darbo užmokestis
Pareigos Skaičius

Vidutinis darbo užmokestis,

Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių)

2022 m. II ketvirtis

Bendrovės vadovai 2 2389
Skyrių vadovai 4 1713
Specialistai 11 1361
Kiti darbuotojai 13 960