Darbo užmokestis
Pareigos Skaičius

Vidutinis darbo užmokestis,

Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių)

2023 m. IV ketvirtis

Bendrovės vadovai 2 2762
Skyrių vadovai 2 2232
Specialistai 11 1715
Kiti darbuotojai 14 1140