DUK

Dažniausiai užduodami klausimai

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Vietinė rinkliava) – tai Tauragės regiono savivaldybių tarybų sprendimais už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti savivaldybės nustatyta tvarka

Vietinės rinkliavos mokestis taikomas komunalinių atliekų turėtojams – tai visi fiziniai ir juridiniai asmenys nuosavybės ar kita teise valdantys ir naudojantys nekilnojamąjį turtą Tauragės regiono savivaldybės teritorijoje, išskyrus įmones, turinčias TIPK leidimus (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas), kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėjimo pranešimai už einamuosius metus išsiunčiami metų pradžioje vasario –  kovo mėnesiais. Rinkliavos mokestį galima sumokėti visą iškarto iki gruodžio 15 d. arba mokėti ketvirčiais, už praėjusį ketvirtį sumokant iki sekančio mėnesio 15 d.

Nesumokėjus rinkliavos mokesčio yra siunčiamas priminimas. Jeigu nesumokama iki priminime nurodyto termino, rinkliava išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

Iškilus sunkumams sumokėti rinkliavą laiku, rekomenduojame susisiekti su TRATC rinkliavos administratoriais.

Mokėjimo pranešimai mokėti vietinę rinkliavą formuojami pagal VĮ „Registrų centras” duomenis. Jei nekilnojamojo turto savininkas mirė, tačiau paveldėtojai neperregistravo turto savo vardu ir neinformavo TRATC apie pasikeitusį savininką, mokėjimo pranešimas siunčiamas pagal turimus duomenis. Turite informuoti savo rajono rinkliavos administratorių.

Informuokite savo rajono rinkliavos administratorių ir jis patikslins duomenis, perskaičiuos mokestį.

Nuo kintamosios Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, deklaravę, kad ne mažiau kaip 3 mėnesius nekilnojamo turto objekte nebuvo gyvenama arba jame nebuvo vykdoma ūkinė veikla. Asmenys, siekiantys, kad jiems savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausantys nekilnojamojo turto objektai būtų per nurodomą laikotarpį atleisti nuo kintamos vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo, rinkliavos administratoriui turi pateikti:

– prašymą atleisti nuo kintamos vietinės rinkliavos dedamosios;

– elektros energijos tiekėjo arba seniūnijos pažymą.

Mišrių komunalinių atliekų konteinerį išduoda savivaldybės teritorijoje dirbantis komunalinių atliekų vežėjas. Dėl konteinerių išdavimo reikia kreiptis į TRATC telefonu (8446) 71872 arba į savo rajono rinkliavos administratorių.

Pateikus Mokėjimo pranešimą Vietinės rinkliavos mokestį galima sumokėti „Maxima“ prekybos centruose, „Perlo“ terminaluose ir sąskaitų apmokėjimo platformoje „Perlas Go“ www.perlasgo.lt, AB „Lietuvos paštas“, UAB „Lietuvos spauda“ kioskuose.

Taip pat mokestį galima sumokėti  mokėjimo pavedimu  į žemiau nurodytas sąskaitas. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti įmokos kodą ir mokėtojo kodą, kurį rasite mokėjimo pranešime.

Daugiau informacijos ČIA.