Darbo skelbimai

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras

Finansų skyriaus vadovas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį ekonominį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti finansinių dokumentų apskaitos, tvarkymo ir rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti kaupti, valdyti ir apibendrinti informaciją;
 • sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;

 Finansų skyriaus vadovo darbo funkcijos:

 • teikia informaciją Bendrovės vadovybei apie TRATC ir jo padalinių darbą savo kompetencijos ribose;
 • tvarko TRATC sąskaitas, finansinius srautus bei apskaitos dokumentus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus ir TRATC Procedūrų vadovo reikalavimus;
 • užtikrina TRATC bei įgyvendinamų projektų finansinės informacijos tikslumą bei patikimumą;
 • vykdo TRATC einamuosius bei periodinius (numatytus LR įstatymais) mokėjimus;
 • dalyvauja rengiant periodines ataskaitas TRATC vadovybei, Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau vadinama ir APVA) bei kitoms organizacijoms;
 • rengia finansines ir kitas ataskaitas LR įstatymų numatyta tvarka atitinkamoms institucijoms;
 • priima ir tvarko sąskaitas apmokėjimui pagal TRATC Procedūrų vadove, APVA deleguotų funkcijų sutartyje bei LR įstatymuose numatytą tvarką. Tikrina jų atitikimą projekto dokumentams;
 • dalyvauja pasitarimuose ir/ar susirinkimuose, kuriuose nagrinėjami su projekto įgyvendinimu, TRATC veikla susiję finansų ir apskaitos klausimai;
 • naudojasi TRATC tarnybiniu transportu, kompiuterine, biuro, ryšių technika, kanceliarinėmis priemonėmis, kitomis patikėtomis materialinėmis vertybėmis savo kompetencijos ribose;
 • vykdo Bendrovės direktoriaus nurodymus ir laikosi TRATC Procedūrų vadovo reikalavimų;
 • nustatyta tvarka Bendrovės lėšomis kelia kvalifikaciją.

Papildoma informacija: kontaktinis asmuo – direktorė Donvina Arlauskienė, el. p. direktore@uabtratc.lt (susidomėjusius darbo skelbimu, prašome siųsti savo CV nurodytu el. paštu).

Atlyginimas (bruto):

Nuo 2500 Eur – iki 3000 Eur

Skelbimas paskelbtas:

2024-03-14

Skelbimas galioja iki:

2024-03-28