Atliekų rūšiavimas

Buityje susidarančios pavojingos atliekos

Atliekos, kurios pasižymi viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis ir/ar atitinka atliekų pavojingumo kriterijus: baterijos, akumuliatoriai, buitinės chemijos produktų, dažų, lakų, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, tepalų filtrai, panaudoti tepalai ir kitos naftos produktų atliekos, pavojingų medžiagų turinčios elektros ir elektronikos įrangos, termometrai, dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

Buityje susidarančios pavojingos atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse.

2 kartus per metus pavojingos atliekos apvažiavimo būdu surenkamos iš užsiregistravusių gyventojų. Tauragės rajono gyventojai registruojasi telefonu 8 640 80081, UAB „Ekonovus“. Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių savivaldybėse gyventojai registruojasi telefonu (UAB „Ecoservice Klaipėda“  tel. nr. 8 449 74307).

Svarbu!

  • Draudžiama pavojingas atliekas mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius ar palikti šalia jų.