Atliekų priėmimo įkainiai
Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas
DASA – didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės
ŽAKA – žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės