Atliekų priėmimo įkainiai

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas

Gamtosauginius reikalavimus atitinkantis Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas pastatytas pagal Europos Sąjungos standartus pradėtas eksploatuoti 2009 metų antrą pusmetį.

Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno paskirtis – iš fizinių ir juridinių asmenų priimti komunalines atliekas, kurios negali būti perdirbamos ar kitaip panaudojamos. Atliekos į sąvartyną priimamos (2) laikantis atliekų priėmimo tvarkos.

Atliekų priėmimo tvarka:

– Atliekas atvežę gyventojai turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir asmens dokumento – paso/ asmens tapatybės kortelės/ vairuotojo pažymėjimo – numerį.

– Atliekos į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną iš juridinių asmenų, veikiančių Tauragės regiono savivaldybėse, priimamos tik sudarius atliekų tvarkymo sutartį.

– Norintys sudaryti sutartį UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui pateikia prašymą.

Sąvartyno darbo laikas

Kaupių k. 4, Žygaičių sen. Tauragės r.

Sąvartyno darbo laikas:

I-V – 8:00-20:00 val.
VI – 8:00-16:00 val.
VII – 8:00 – 15:00 val.

Regioninio sąvartyno dispečeris:

+370 640 33719

Regioninio sąvartyno vadovas :

Aidas Gaudiešius

+370 699 35848