UAB TRATC veiklos pristatymas

Gegužės 9 dieną Tauragės regiono savivaldybių atstovai – merai, tarybų nariai, administracijų darbuotojai UAB TRATC direktorės kvietimu lankėsi Tauragės regiono nepavojingų atliekų  sąvartyne.

Susitikimo metu svečiai buvo supažindinti su UAB TRATC sąvartyno infrastruktūra – žaliųjų atliekų kompostavimo aikštele, mechaninio atliekų apdorojimo linija, filtrato valymo įrenginiais, daiktų paruošimui pakartotiniam naudojimui skirtu pastatu, turima technika ir kitais įrenginiais.

UAB TRATC direktorė pristatė bendrovės plėtros planus – baigiamą įrengti maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pastatą, planuojamą įrengti didžiųjų ir statybinių atliekų apdorojimo aikštelę, modernizuoti rūšiavimo liniją ir valymo įrenginius, atnaujinti sąvartyno apsaugos sistemą. Susitikimo metu buvo aptartos atliekų tvarkymo sistemos problemos bei ieškoma būdų jas išspręsti.

Maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pastato projektas finansuojamas ES lėšomis.