Išsiųsti papildomi mokėjimo pranešimai
 
Informuojame, kad Tauragės, Jurbarko, Pagėgių ir Šilalės gyventojams papildomai buvo išsiųsti popieriniai ir elektroniniai mokėjimo pranešimai už atliekų tvarkymą.
Jei sąskaitas gaunate el. paštu, šiemet ją apmokėjote ir sąskaitoje skiltyje IŠ VISO MOKĖTI yra 0,00 Eur, – nesate skolingas.
Popieriniai mokėjimo pranešimai paštu buvo išsiųsti visiems gyventojams, kurie šiemet dar nemokėjo rinkliavos mokesčio, mokėjo už ankstesnius metus ar yra susidaręs įsiskolinimas iš ankstesnių metų.
Jei gavote sąskaitą ir nekilnojamo turto objektas jums nepriklauso ar pasikeitė jūsų gyvenamosios vietos adresas informuokite mus tel. (8 446) 61 125, el. p. info@uabtratc.lt