Keičiasi atliekų priėmimo į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną kaina

 

LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 str. 9 d. numatyta, kad mokesčio už aplinkos teršimą tarifai yra indeksuojami kiekvienais metais, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, taikant indeksavimo koeficientą, kuris nustatomas Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotą ir Oficialiosios statistikos portale paskelbtą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, informuojame, kad nuo 2023-09-01 indeksuojamas taršos mokesčio tarifas, todėl keičiasi į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną priimamų atliekų kaina. Nuo 2023-09-01 bus taikoma tokia atliekų priėmimo kaina:

Juridiniams asmenims, susidariusiems atliekų šalinimo Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne sutartis nuo 2020-08-24 iki 2023-01-16, nauji įkainiai bus taikomi nuo 2023-09-23.

Juridiniams asmenims, susidariusiems atliekų šalinimo Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne sutartis nuo 2023-01-17 iki 2023-08-24, nauji įkainiai bus taikomi nuo 2023-09-08.