Atlikti pavasario laikotarpio mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai

 

Šią savaitę UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, dalyvaujant Tauragės regiono savivaldybių ir Aplinkos apsaugos departamento atstovams, atliko pavasario laikotarpio į rūšiavimo liniją priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus.

Siekiant ištirti kiekvienos savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą ir išsiaiškinti kiekvienos savivaldybės mišrių komunalinių atliekų sudėtį, buvo parenkama po vieną šiukšliavežį iš Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių savivaldybių.

„Voko“ principu iš kiekvieno šiukšliavežio išversto mišrių komunalinių atliekų kaupo paimta po 300 kg atliekų mėginiai. Rankiniu rūšiavimo būdu iš paimtų mėginių atskirtos ir pasvertos šios komunalinės atliekos: popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos; žaliosios atliekos; medienos, įskaitant pakuotes, atliekos; biologiškai skaidžios maisto gamybos atliekos; tekstilės atliekos; plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos; kombinuotų pakuočių atliekos; metalų, įskaitant pakuotes, atliekos; stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos; inertinės atliekos; kitos atsitiktinai į regioninį sąvartyną patekusios nepavojingos ir pavojingos atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, baterijų ir akumuliatorių atliekos; kitos komunalinės atliekos.

Atlikus tyrimą, nustatyta, kad didžiąją dalį atliekų, atskirtų iš mišrių komunalinių atliekų srauto, sudarė tekstilė, plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos ir kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos.