Nuo 2023 m. keičiasi sąvartyno „vartų mokestis“

Informuojame, kad nuo 2023-01-01 keičiasi į Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną priimamų atliekų įkainiai. Dėl ženkliai padidėjusių sąvartyno eksploatavimo kaštų buvo perskaičiuoti į sąvartyną priimamų atliekų įkainiai.

2022-12-27 TRATC direktoriaus įsakymu patvirtintas 69 Eurų už toną (be PVM) įkainis visoms atliekų rūšims (įskaitant ir asbesto turinčias atliekas). Priimamų atliekų sąrašas ČIA.

Toliau didėja ir taršos mokesčio tarifai. Vadovaujantis LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo 2021 m. gruodžio 23 d. įstatymu Nr. XIV-876, nuo 2023 metų sausio 1 dienos Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamoms atliekoms bus taikomas 50 Eurų už toną taršos mokesčio tarifas.

Atskiroje sekcijoje šalinamoms asbesto atliekoms taršos tarifas nesikeičia ir išlieka 10 Eurų už toną.

LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 str. 9 d. numatyta, kad mokesčio už aplinkos teršimą tarifai yra indeksuojami kiekvienais metais, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, taikant indeksavimo koeficientą, kuris nustatomas Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotą ir Oficialiosios statistikos portale paskelbtą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto. Mokestinių metų vartotojų kainų indeksas nustatomas kiekvienų mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas palyginus su 2018 metų gruodžio mėnesio kainomis. Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, mokesčio už atliekų šalinimo sąvartyne tarifai papildomai buvo indeksuoti. Susumavus visus mokesčius nuo 2023-01-01 bus taikomi tokie įkainiai:

Juridiniams asmenims, turintiems galiojančias sutartis, nauji įkainiai bus taikomi nuo 2023-02-01.

Tikėtina, kad didėjanti kaina paskatins rūšiuoti ne tik gyventojus, bet ir juridinius asmenis, ypatingai statybos įmones, kurias rūšiuoti jau senai yra įpareigojęs statybos įstatymas. Kuo daugiau atliekų panaudosime ir perduosime perdirbimui, tuo mažiau jų teks pristatyti į sąvartyną.