Biologinių atliekų surinkimo konteineriai Pagėgių savivaldybei

 

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalios ES direktyva, reikalaujanti iš bendro atliekų srauto atskirti maisto ir virtuvės atliekas.

Siekdamas suteikti galimybę daugiabučių namų gyventojams rūšiuoti atliekas ir taip mažinti į sąvartyną patenkantį mišrių komunalinių atliekų srautą, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 2022-02-04 d. pateikė paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau-APVA) pagal paskelbtą priemonę ,,Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“. 2022-03-16 buvo skirtas finansavimas įsigyti 10 vnt. 1,1 m3 talpos bendro naudojimo konteinerių augalinės kilmės maisto/virtuvės ir žaliosioms atliekoms surinkti, kurie bus pastatyti prie daugiabučių namų bendro naudojimo atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Pagėgių savivaldybėje. Sutartyje su APVA numatytos tinkamos finansuoti išlaidos ne didesnės nei 1680,00 Eur, iš jų prašoma subsidijos suma (85 proc)- 1428,00 Eur, nuosavos lėšos (15 proc)- 252,00 Eur.

Projektas turi būti įgyvendintas iki 2023 lapkričio 15 d.