Numatoma įsigyti antrinių žaliavų konteinerių Pagėgių savivaldybės gyventojams

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 2022-01-24 d. pateikė paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau-APVA) pagal paskelbtą priemonę ,,Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti“ ir gavo dalinį finansavimą įsigyti 1000 vnt. pakuočių konteinerių, iš kurių 500 vnt. 240 l talpos plastiko/popieriaus ir 500 vnt. 120 l talpos stiklo atliekoms surinkti.

Konteineriai bus išdalinti Pagėgių savivaldybės individualių namų valdų gyventojams. Pagal pasirašytą su APVA sutartį tinkamos finansuoti projekto išlaidos 25.500,00 Eur. Iš jų: prašoma subsidijos suma (50 proc.)- 12.750,00 ir Gamintojų importuotojų organizacijos (GIO) lėšos (50 proc)- 12.750,00 Eur.

Projektas turi būti  įgyvendintas iki 2023 lapkričio 15 d.