Pateikta paraiška dėl tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimo Pagėgių savivaldybėje

2021-12-09 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau-APVA) paskelbė kvietimą rengti bei teikti paraiškas paramai gauti pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo priemonę ,,Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“.

Atsižvelgdamas į Pagėgių savivaldybės 2022-01-13 d. raštą Nr.R2-84 ,,Dėl APVA paraiškų pateikimo”, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras pateikė paraišką ,,Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas Pagėgių savivaldybėje“ ir gavo finansavimą įsigyti 15 vnt. konteinerių tekstilės atliekoms surinkti.

Projektas turi būti įgyvendintas iki 2023 m. rugsėjo mėnesio. Sutartyje su APVA nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma- 14430 Eur. Iš jų prašoma subsidijos suma (85 proc)- iki 12265.5, nuosavos lėšos (15 proc)- 2164.5 Eur