Tauragės regiono sąvartyne – nauja atliekų apdorojimo įranga

 

Įgyvendinant projektą ,,Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliąsias, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, kuris finansuojamos ES (85 proc.) ir Tauragės regiono savivaldybių biudžetų (15 proc.) lėšomis, viešo konkurso būdu buvo nupirktas mobilus būgninis atliekų sijotuvas.

Sijotuvas skirtas sijoti įvairioms medžiagoms – kompostui, gruntui, juodžemiui, žvyrui, statybinėms, buitinėms ir kt. atliekoms. Sijojant atskiriama smulki frakcija nuo stambios, susikompostavusi frakcija nuo nepilnai susikompostavusios, neatitinkančios komposto reikalavimų, taip pat atskiriamos priemaišos, kurios gali pakliūti į kompostuojamas atliekas.

Sutartis su  tiekėju UAB ,,RB Baltic“ buvo pasirašyta 2022-01-20 d. Šiuo metu atliekų sijotuvas jau atvežtas į Tauragės regioninį sąvartyną ir vyksta darbuotojų apmokymas darbui su nauja technika.