2020 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatyme Nr. XIII-3158 numatyti 2021-2024 m. mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis tarifai.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras informuoja, kad vadovaujantis aukščiau minimu įstatymu nuo 2022 m. sausio 1 d. bus taikomas 15 Eur/t mokesčio tarifas už Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamas atliekas. Už atskiroje subsekcijoje šalinamas asbesto atliekas tarifas nesikeičia ir išlieka 10 Eur/t.