Ar esame pasiruošę rūšiuoti maisto/virtuvės atliekas?

 

Vadovaujantis teisės aktais nuo 2024 m. sausio 1 d. Lietuvoje yra privalomas atskiras maisto/virtuvės (MVA) atliekų surinkimas ir apdorojimas.

Tauragės regione maisto/virtuvės atliekos bus rūšiuojamos ir surenkamos atskirai iš Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių miestų gyventojų. Priimtas sprendimas rinkti tik augalinės kilmės maisto/virtuvės atliekas ir apdoroti jas kartu su žaliosiomis sodo ar daržo atliekomis.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras intensyviai ruošiasi naujos veiklos startui: su vežėjais derinami atliekų surinkimo grafikai, informuojami gyventojai, vykdomas oranžinių maišelių pirkimas, ruošiamasi jų dalijimui daugiabučių gyventojams. Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne baigiamos pastato, kuriame bus apdorojamos atskirai surinktos MVA, statybos. Jau yra įsigyta šių atliekų apdorojimo procesui būtina technika: smulkintuvas, sijotuvas, komposto kaupų uždengiamojo audinio vyniotuvas.

Individualių namų gyventojams žaliųjų atliekų rūšiavimas nėra naujiena – ši paslauga pradėta dar 2012 metais. Ne vienerius metus gyventojai į savo žaliųjų atliekų konteinerius galėjo šalinti ir augalinės kilmės maisto atliekas, t.y. vaisių ir daržovių liekanas, žieves, lupenas, kavos ir arbatos tirščius. Dabar belieka priminti, kad į žaliųjų atliekų konteinerį reikia išmesti ir maisto/virtuvės atliekas. Pažymėtina, kad šių atliekų surinkimas bus vykdomas ir žiemos mėnesiais, t.y. ištisus metus. Planuojama, kad žaliųjų konteinerių išvežimas žiemos laikotarpiu bus vykdomas vieną kartą per mėnesį, likusiu laiku, kaip ir iki šiol – du kartus per mėnesį.

Labiausiai ši naujovė palies daugiabučių namų gyventojus, nes iki šiol nebuvo reikalavimo rūšiuoti maisto/virtuvės atliekas.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro akcininkai nusprendė, kad maisto/virtuvės atliekos iš daugiabučių namų gyventojų bus renkamos oranžinės spalvos maišeliais metant juos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius (iki tol, kol bus įrengti antžeminiai arba požeminiai  konteineriai, skirti biologinėms atliekoms surinkti). Tikimasi, kad toks MVA surinkimo būdas bus tarsi pereinamasis laikotarpis, per kurį daugiabučių gyventojai susiformuos teisingus MVA rūšiavimo įgūdžius. Iš daugiabučių surinkto ir į rūšiavimo liniją pristatyto mišrių komunalinių atliekų srauto bus išrenkami oranžiniai maišeliai su maisto atliekomis ir pervežami tvarkymui į MVA apdorojimo pastatą.

Ši nauja veikla pareikalaus papildomų atliekų tvarkymo sąnaudų, tačiau reikšmingos įtakos rinkliavos mokesčio didėjimui neturės, kadangi Tauragės regione dalinai jau buvo vykdoma. Atskirai ar papildomai už MVA tvarkymą gyventojams mokėti nereikės.