2022 m. balandžio mėn. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktorius vyko į Švediją. Kelionės metu vadovas lankėsi dviejuose atliekų sąvartynuose, kur buvo pristatyti jų eksploatavimo ypatumai bei sukurta atliekų tvarkymo infrastruktūra. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas eksploatuojamų sąvartynų filtrato valymo įrenginiams.

Direktorius domėjosi, kokios technologijos naudojamos Švedijos sąvartynuose susidarančio filtrato valymui. Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno filtratas valomas atvirkštinės osmozės būdu. Šis procesas reikalauja labai didelių kaštų, nuolat brangsta reikalingi chemikalai, reikia atnaujinti pačius įrenginius, kartais nepasiekiamas rezultatas, tyrimų metu atrandami nauji teršalai. Filtrato kiekį labai įtakoja krituliai, lietingu laikotarpiu filtrato susidaro didesni kiekiai.

Siekiant šią problemą spręsti, būtina ieškoti efektyvesnių sąvartyno filtrato valymo įrenginio eksploatavimo būdų, koncentrato utilizavimo sprendinių ir finansavimo šaltinių jiems įdiegti.