Šiais metais Akcija „Darom 2022“ kviečia šviesti, burti, kurti, atkurti

Šių metų akcijos DAROM 2022 šūkis – šviesti, burti, kurti ir atkurti gamtai padarytą žalą.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, tęsdamas tradiciją jungiasi prie ilgametės nacionalinės aplinkosauginės akcijos DAROM’2022, kuri vyks balandžio 23 d.

Akcijos dieną, tai yra balandžio 23 d. iki 15.30 val. Tauragės, Jurbarko, Šilalės ir Pagėgių didžiųjų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse bus nemokamai priimamos akcijos Darom’22 dalyvių surinktos ir išrūšiuotos atliekos.

SVARBU paminėti, kad atliekų priėmimas aikštelėse bus vykdomas laikantis šių nuostatų:

  • Atliekas į aikšteles gali pristatyti pavieniai asmenys, šeimos, miestų ir miestelių bendruomenės, organizacijos, verslo įmonės ir visi kam rūpi aplinkosauga.
  • Atliekos bus priimamos tik iš Tauragės regiono savivaldybių rekomenduotinų ir programėlėje „MES DAROM“ bei tvarkytinų vietų žemėlapyje pažymėtų viešųjų vietų.
  • Atliekos priimamos tik tinkamai išrūšiuotos. Akcijos organizatorių parengta ATMINTINĖ kaip teisingai rūšiuoti atliekas skelbiama čia.
  • Mišrios komunalinės atliekos aikštelėse nepriimamos. Mišriomis komunalinėmis atliekomis, kurios liko po rūšiavimo reikėtų pasirūpinti taip, kaip įprasta – naudojantis bendraisiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais.
  • Nemokamas atliekų priėmimas aikštelėse vykdomas tik akcijos dieną, tai yra balandžio 23 d. iki 15.30 val.

Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių adresus, darbo laiką, priimamų atliekų sąrašą ir reikalavimus atliekų priėmimui / transportavimui bei kitą naudingą informaciją rasite internetinėje svetainėje www.uabtratc.lt.