Skelbiamas konkursas dėl Kaupių sąvartyne išskiriamų dujų surinkimo ir perdirbimo

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (V. Kudirkos g. 18, Tauragė, įmonės kodas 179901854) (toliau – Užsakovas) skelbia konkursą, įgyvendinti Kaupių sąvartyno išskiriamų dujų perdirbimo, paverčiant jas į naudingą (elektros, šilumos ar kt.) energiją, dėl tiekėjo parinkimo.

Konkurso objektas Tauragės regioninio sąvartyno  (adresu Tauragės raj. Žygaičių sen., Kaupių k.4) išskiriamų dujų surinkimas ir jų perdirbimas, paverčiant dujų energiją į naudingą (elektros, šilumos ar kt.) energiją, kuri gali būti panaudojama vietoje, transportuojama ar utilizuojama, kitu naudingu būdu.

Paslaugos teikėjas (toliau vadinama – Paslaugų teikėjas arba Tiekėjas) turės Kaupių sąvartyne instaliuoti dujų surinkimo ir perdirbimo, paverčiant jų energiją į naudingą elektros, šilumos ar kitą galimą  būdą, techniką ir ją eksploatuoti visą sutarties galiojimo laikotarpį.

Sutartis bus sudaroma 15 metų laikotarpiui su galimybe pratęsti dar penkeriems metams (nekeičiant esminių sutarties sąlygų).

Pasiūlymas pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas turi būti pateiktas iki 2022 m. balandžio 20 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

Suinteresuotas tiekėjas, norintis gauti visus su pirkimu susijusius dokumentus bei jų priedus, turi kreiptis į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą adresu V. Kudirkos g. 18 Tauragė, Plėtros skyriaus vyr. specialistę Astą Toliušę tel. Nr. 8618 15470, el. paštas viesiejipirkimai@uabtratc.lt. Už dokumentų paketą prašomas 300 EUR su PVM mokestis, juos bus galima pasiimti aukščiau nurodytu adresu kitą darbo dieną, pateikus apmokėjimą įrodantį dokumentą.